Ban chủ nhiệm CLB

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Bích Phượng

Chủ nhiệm

01674.114.590

2

Nguyễn Thị Thu Phương

P chủ nhiệm

0984.094.259

3

Đặng Đức Long

P chủ nhiệm

01673.564.261

Tin mới hơn

Tin cũ hơn