Giới thiệu về Đoàn TNCS HCM trường ĐH KTCN

  1. 1.      Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp là một tổ chức chính trị - xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của sinh viên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường. Gắn liền với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, Đoàn Thanh niên không ngừng trưởng thành và phát triển, đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên và đặc biệt đối với quá trình xây dựng Nhà trường về mọi mặt.    

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp đã trải qua 13 nhiệm kì với nhiều thành tích quan trọng; Hiện nay Đoàn trường có 10 Liên chi đoàn, 01 chi đoàn trực thuộc với tổng số 8.520 đoàn viên.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp đã tạo môi trường rèn luyện và định hướng hoạt động, chính trị cho sinh viên nhà trường, giúp Đoàn viên rèn luyện và trưởng thành về mặt tư tưởng chính trị. đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động xã hội góp sức vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước. Đoàn trường là nòng cốt chính trị và phối hợp với Hội Sinh viên trường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên, tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động góp phần quan trọng trong việc phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… cũng được đẩy mạnh.

3. Thành tích đạt được:

Với nhiều thành tích đáng tự hào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp đã được lãnh đạo các cấp và Đoàn cấp trên trao nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều thành tích xuất sắc như:

- Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2009-2012, 2012-2014

- Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012, 2014

- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyên các năm 2011, 2012, 2014

Ngoài ra rất nhiều các tập thể, cá nhân nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác.