Ban chủ nhiệm CLB

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Dũng

Chủ nhiệm

01674.288.944

2

Phan Thị Hồng Mai

Phó chủ nhiệm

 

3

Nguyễn Hữu Huy

Phó chủ nhiệm

 

4

Hà Hữu Thành

Phó chủ nhiệm

 

5

Phạm Hồng Hà

Ủy viên

 

6

Ngô Đình Thái

Ủy viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn