Cơ cấu tổ chức LCĐ khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2017-2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Quang Hưng

CĐGV

Bí thư LCĐ

 

2

Đặng Anh Tuấn

CĐGV

Phó Bí thư LCĐ

 

3

Trần Tuấn Vũ

K49CCM01

Phó Bí thư LCĐ 

 

4

Phạm Hồng Cường

K51KC03

UV BTV

 

5

Nguyễn Khánh Ly

K51KC02

UV BTV

 

6

Dương Thái Dũng

K49CCM01

UV BCH

 

7

Dương Đình Toàn

K49CCM02

UV BCH

 

8

Quách Thế Hai

K49CCM01

UV BCH

 

9

Ngô Thị Ngọc Hải

K50CCM03

UV BCH

 

10

Thái Thanh Thiện

K50CVL01

UV BCH

 

11

Nguyễn Thanh Sơn

K50CCM01

UV BCH

 

12

Vũ Văn Đức

K51KC04

UV BCH

 

13

Hoàng Xuân Phong

K51KC02

UV BCH

 

14

Nông Thị Tâm

K51KC.05

UV BCH

 

15

Trịnh Bá Hùng

K51KC.05

UV BCH

 

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐOÀN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Nguyễn Quang Hưng CĐGV Bí thư LCĐ
2 Đặng Anh Tuấn CĐGV Phó Bí thư LCĐ
3 Trần Tuấn Vũ K49CCM01 Phó Bí thư LCĐ
4 Phạm Hồng Cường K51KC03 UV BTV
5 Nguyễn Khánh Ly K51KC02 UV BTV
6 Dương Thái Dũng K49CCM01 UV BCH
7 Dương Đình Toàn K49CCM02 UV BCH
8 Quách Thế Hai K49CCM01 UV BCH
9 Ngô Thị Ngọc Hải K50CCM03 UV BCH
10 Thái Thanh Thiện K50CVL01 UV BCH
11 Nguyễn Thanh Sơn K50CCM01 UV BCH
12 Vũ Văn Đức K51KC04 UV BCH
13 Hoàng Xuân Phong K51KC02 UV BCH
14 Nông Thị Tâm K51KC.05 UV BCH
15 Trịnh Bá Hùng K51KC.05 UV BCH

Tin mới hơn

Tin cũ hơn