Cơ cấu tổ chức LCH khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015-2018

STT

Họ và tên

Chi hội

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

K49APE

LCH Trưởng

01647792563

2

Nguyễn Thị Kiều

Trang

K50APE

LCH Phó

 

3

Quách Văn

Đức

K51APE

LCH Phó

01664349972

4

Nguyễn Hồng

Thái

Giáo viên

UV BCH

01686688339

5

Vũ Quang

Thắng

K51APM

UV BCH

01692130799

6

Nguyễn Thị Thanh

Quỳnh

K52APE

UV BCH

01634058555

7

Trần Anh 

Đức

K52APE

UV BCH

01659987807

8

Trần Ngọc

Nam

K50APM

UV BCH

01666789471

9

Phạm Xuân

Hòa

K51APM

UV BCH

01628991218

10

Nguyễn Thị Thùy

Dung

K50APE

UV BCH

0949195096

11

Nguyễn Thị

Uyên

K53APE

UV BCH

0985513228

Tin mới hơn

Tin cũ hơn