BAN CHẤP HÀNH LCH KHOA CƠ KHÍ

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA CƠ KHÍ

NHIỆM KỲ 2015 – 2018

 

STT 

Họ đệm

Tên

Đơn vị

Chức vụ

 
 

1

Đặng Anh

Tuấn

GV

LCH Trưởng

 

2

Nguyễn Khánh

Ly

K51KC.02

LCH Phó

 

3

Thái Thanh

Thiện

K50CVL.01

LCH Phó

 

4

Hoàng Thế

Anh

K50CCM.04

Ủy viên

 

5

Đinh Thị Ngọc

Anh

K53KC.03

Ủy viên

 

6

Nguyễn Đình

Dịu

K53KC.02

Ủy viên

 

7

Triệu Mạnh

Công

K53KC.01

Ủy viên

 

8

Hoàng Thanh

Tùng

K51KC.03

Ủy viên

 

9

Nguyễn Trung

Kiên

K52KC.04

Ủy viên

 

10

Trần Hồng

Quân

K52KC.04

Ủy viên

 

11

Ngô Trọng

Hảo

K52KC.05

Ủy viên

 

12

Phạm Xuân

Chiến

K51KC.02

Ủy viên

 

13

Nguyễn Anh

Thắng

K52KC.03

Ủy viên

 

14

Đỗ Hồng

Phong

K51KC.04

Ủy viên

 

15

Phạm Văn

Mẽ

K51KC.05

Ủy viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn