BAN CHẤP HÀNH LCĐ KHOA KINH TẾ

BAN CHẤP HÀNH LCĐ KHOA KINH TẾ

NHIỆM KỲ 2017 – 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

Ghi chú

1

Phan Thị Thanh Tâm

Chi đoàn GV

Bí Thư

 

2

Đặng Ngọc Huyền Trang

Chi đoàn GV

Phó Bí Thư

 

3

Đỗ Thùy Linh

K50KTN

UV BTV

 

4

Tống Phương Thảo

Chi đoàn GV

UV BCH

 

5

Đỗ Văn Mạnh

K50QLC

UV BCH

 

6

Dương Thị Hương

K51KTN

UV BCH

 

7

Ngô Đức Anh

K52 QLC

UV BCH

 

8

Bùi Minh Trà

K52 KTN

UV BCH

 

9

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

K53KTN-QLC

UV BCH

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn