Cơ cấu tổ chức BCH Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2015 - 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khóa XIV - Nhiệm kỳ 2015-2018

STT

Họ đệm

Tên

Đơn vị

 

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến

Dũng

Phó BT Đoàn trường,

Chủ tịch

2

Bùi Đức

Việt

Khoa SPKT

P. Chủ tịch

3

Nguyễn Lê

Quân

Sv K50 khoa Điện

P. Chủ tịch

4

Hoàng Trung

Kiên

LCH trưởng khoa cơ khí

UVBTK

5

Trần Đức

Quân

LCH trưởng LCH  khoa Điện

UVBTK

6

Nguyễn Văn

Chí

LCH trưởng LCH  khoa Điện tử

UVBTK

7

Lê Minh

Thành

LCH trưởng LCH khoa Quốc tế

UVBTK

8

Phạm Thanh

Cường

LCH trưởng LCH khoa SPKT

UVBCH

9

Nguyễn Minh

Châu

LCH trưởng LCH  khoa KT ÔT&MĐL

UVBCH

10

Dương Thị

Hằng

K51 DTT01 (SV khoa KHCB)

UVBCH

11

Nguyễn Thị

Hằng

Liên chi hội trường LCH khoa XD&MT

UVBCH

12

Nguyễn Thị Thu

Hiền

K49-KXC.01 (SV khoa XD&MT)

UVBCH

13

Nguyễn Nam

Hưng

GV BM LL Chính trị

UVBCH

14

Phạm Việt

Hương

Liên chi hội trường LCH khoa KTCN

UVBCH

15

Lê Văn

Khởi

SV khoa Cơ khí

UVBCH

16

Đỗ Văn

Mạnh

K49KTN.01 (SV khoa KTCN)

UVBCH

17

Nguyễn T Thanh

Ngân

K49APE (SV khoa Quốc tế)

UVBCH

18

Lường Thị

Son

K49DVT (Đại diện các CLB)

UVBCH

19

Nguyễn Thu

Thảo

K49KĐT (SV khoa Điện tử)

UVBCH

20

Ngô Văn

Trang

K1CNOTÔ (SV khoa KT ÔT&MĐL)

UVBCH

21

Quách Trần Anh

Tuấn

SV khoa SPKT

UVBCH

Tin mới hơn

Tin cũ hơn