Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ TNUT Radio

STT 

Họ và tên

Chi hội

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Đức

Long

K49TĐH02

Chủ nhiệm

01694544936

2

Nguyễn Thị

Ngân

K50ĐĐK01

PCN, trưởng ban MC

01686109328

3

Bùi Văn

Tuân

K50KTM01

PCN

0984194592

4

Lăng Thị

Hiển

K50KDT01

Trưởng ban Biên tập

01694544936

5

Đinh Việt

Đức

K50ĐKT01

Trưởng ban Kỹ thuật

0973651832

STT Họ và tên Chi hội Chức vụ Số điện thoại
1 Đặng Đức Long K49TĐH02 Chủ nhiệm 01694544936
2 Nguyễn Thị Ngân K50ĐĐK01 PCN, trưởng ban MC 01686109328
3 Bùi Văn Tuân K50KTM01 PCN 0984194592
4 Lăng Thị Hiển K50KDT01 Trưởng ban Biên tập 01694544936
5 Đinh Việt Đức K50ĐKT01 Trưởng ban Kỹ thuật 0973651832

Tin mới hơn

Tin cũ hơn