Ban chủ nhiệm CLB

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Quách Hoàng Long

Chủ nhiệm

0987.363.655

2

Nguyễn Văn Tài

Phó chủ nhiệm

0165.149.719

3

Nguyễn Ngọc Quang

Phó chủ nhiệm

0984.635.019

Tin mới hơn

Tin cũ hơn