BCH LCH KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

 BCH LCH KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 

Nhiệm kỳ 2013-2015

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Luân

LCH trưởng

0979.252.192

2

Vũ Ngọc Thành

LCH phó

0963.024.222

3

Nguyễn Thị Thu Hà

UV BTK

0983.240.362

4

Phan Hữu Đoàn

UV BCH

0983.617.662

5

Vũ Xuân Đoàn

UV BCH

01692.944.695

6

Trần Thi Thanh Huyền

UV BCH

01685.393.493

7

Ngô Thị Ánh Nguyệt

UV BCH

01689.498.714

8

Nguyễn Công Sơn

UV BCH

01626.041.093

9

Đào Trung Sơn

UV BCH

0987.450.202

10

Hoàng Văn Thoan

UV BCH

 

11

Nguyễn Văn Trung

UV BCH

01687.917.773

Tin mới hơn

Tin cũ hơn