BAN CHẤP HÀNH LCH KHOA ĐIỆN TỬ

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA ĐIỆN TỬ

NHIỆM KỲ 2013 – 2015

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Toản

LCH trưởng(GV)

0977426445

2

Nguyễn Huy Toán

LCH Phó

0988820165

3

Nguyễn Văn Anh

Ủy viên

01659025245

4

Nguyễn Thế Luyện

Ủy viên

0969256356

5

Đăng Thị Như

Ủy viên

01665832160

6

Nguyễn Đức Mùi

Ủy viên

01692266928

7

Ngô Văn Ngũ

Ủy viên

01649557458

8

Hoàng Thị Hải

Ủy viên

01647913181

9

Khổng Tuấn Phong

Ủy viên

01677666358

10

Trần Ngọc Lâm

Ủy viên

0987403667

11

Nguyễn Ngọc Thương

Ủy viên

01692602793

12

Nguyễn Hoài Nam

Ủy viên

01656111982

13

Nguyễn Văn Quyết

Ủy viên

0989245258

Tin mới hơn

Tin cũ hơn