Ban chủ nhiệm CLB

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Quốc Tuấn

Chủ nhiệm

01692.963.072

2

Nông Thị Thủy Ngân

P chủ nhiệm

01659.002.621

3

Trần Xuân Tứ

P chủ nhiệm

01656.791.623

4

Nguyễn Thị Yên

Ủy viên

01687.765.115

5

Lê Thị Ngọc An

Ủy viên

01633.032.008

Tin mới hơn

Tin cũ hơn