BCH LCĐ KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

BCH LCĐ KHOA XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

Nhiệm kỳ 2014-2017

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Luân

Bí thư LCĐ

0979.252.192

2

Vũ Ngọc Thành

P.Bí thư LCĐ

0963.024.222

3

Nguyễn Trần Hưng

UV BTV

0983.240.362

4

Phan Hữu Đoàn

UV BCH

0983.617.662

5

Nguyễn Thị Hồng Trang

UV BCH

01657.416.894

6

Trần Thi Thanh Huyền

UV BCH

01685.393.493

7

Ngô Thị Ánh Nguyệt

UV BCH

01689.498.714

8

Nguyễn Công Sơn

UV BCH

01626.041.093

9

Đinh Văn Đoàn

UV BCH

01643.095.886

10

Nguyễn Ngọc Minh Thư

UV BCH

0974.344.216

11

Nguyễn Thu Uyên

UV BCH

01689.45.1995

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn