Cơ cấu tổ chức LCH khoa Điện nhiệm kỳ 2015 - 2018

STT

Họ và tên

Chi đoàn/Chi hội

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn

Hùng K50TDH01

LCH Trưởng

 

2

Nguyễn Thị Mai

Anh K52TDH02

Phó LCH Trưởng

 

3

Trần Thị

Phương

K50TDH01

Phó LCH Trưởng

0988097602

4

Ngô Thanh

Hải

Giáo viên

UV BTK

0985016002

5

Nguyễn Văn

Tân K51TDH04

UV BTK

 

6

Trần Ngọc

Ánh

Giáo viên

UV BCH

0972161945

7

Nguyễn Thanh

Huyền K51TDH02

UV BCH

 

8

Vũ Ngọc

Phan K51TDH04

UV BCH

 

9

Phạm Thị Ngân

K50HTD01

UV BCH

0962505868

10

Lê Thanh

Đạo K51TDH04

UV BCH

 

11

Nguyễn Thị Minh

Nguyệt K51KTD01

UV BCH

 

12

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

K50TDH01

UV BCH

0982531283

13

Nguyễn Văn

Thống

K50TDH03

UV BCH

0969478973

14

Mai Văn

Thắng K52HTD01

UV BCH

 

15

Giàng Thị

Máy K52TDH03

UV BCH

 

(Kiện toàn BCH LCH khoa Điện nhiệm kỳ 2015-2018 ngày 15/10/2017)

 

STT

Họ và tên

Chi đoàn/Chi hội

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Đức

Quân

Giáo viên

LCH Trưởng

0975906359

2

Phạm Hồng

Quân

K49TDH04

Phó LCH Trưởng

0977236507

3

Trần Thị

Phương

K50TDH01

Phó LCH Trưởng

0988097602

4

Ngô Thanh

Hải

Giáo viên

UV BTK

0985016002

5

Hồ Tùng

Dương

K49TDH01

UV BTK

01633393797

6

Trần Ngọc

Ánh

Giáo viên

UV BCH

0972161945

7

Nguyễn Thị

Sao

K49HTD01

UV BCH

01652024262

8

Nguyễn Thanh

K49TDH03

UV BCH

0976078574

9

Phạm Thị Ngân

K50HTD01

UV BCH

0962505868

10

Nguyễn Lê

Quân

K50HTD01

UV BCH

0972614456

11

Nguyễn Văn

Hữu

K49TDH01

UV BCH

0986295303

12

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

K50TDH01

UV BCH

0982531283

13

Nguyễn Văn

Thống

K50TDH03

UV BCH

0969478973

14

Đinh Tiến

Huy

K49TDH01

UV BCH

01689566669

15

Nguyễn Ngọc

Quang

K49TDH03

UV BCH

0977740301

Tin mới hơn

Tin cũ hơn