Ban chủ nhiệm CLB

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Xuân Trung

Chủ nhiệm

0987.942.106

2

Trần Văn Thành

Trưởng ban  nhân sự

01644.738.242

3

Đỗ Văn Đăng

PCN truyền thông

01647.966.313

4

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng ban đối ngoại

01658977707

5

Bùi Văn Đạt

PCN Văn hóa

01698843910

Tin mới hơn

Tin cũ hơn