Cơ cấu tổ chức CLB SVTN Mùa hè xanh

STT

Họ và tên

Chi hội

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Văn Hùng

K50TĐH01

Chủ nhiệm

Trưởng ban Ban Kỷ luật

0969953817

2

Vi Văn Lãm

K51ĐĐK01

Phó Chủ nhiệm

Trưởng ban Ban Truyền thông

01658267268

3

Hoàng Thị Thu Trang

 

Phó Chủ nhiệm

Trưởng ban Ban Văn hóa

01662329296

4

Trần Bá Vương

 

ủy viên

Trưởng ban Ban Chương trình

0962935139

5

Đinh Trọng Tây

K51TĐH01

ủy viên

Trưởng ban Ban Cộng tác viên

01688865052

Tin mới hơn

Tin cũ hơn